Bestyrelse

Bestyrelsen på Fristedet Skæring består af følgende medlemmer:

Jan Radzewicz, Formand
Mail: janradze@gmail.com

Ladan Dabiri
Mail: Ladan-sharon@mail.dk

Yrsa Herholdt
Mail: herholt.yrsa@gmail.com

Carsten Bjørn Hansen
Mail: cebuhansen@hotmail.com

Jette Appel Hansen
Mail: 5xhansen@post9.tele.dk

Merete Graabæk
Mail: Meretegraa@gmail.com

Margarethe Mannsperger, suppleant
Mail: margarethemannsperger@gmail.com