Bestyrelse

Bestyrelsen på Fristedet Skæring består af følgende medlemmer:

Jan Radzewicz (Formand)
Mail: janradze@gmail.com

Merete Graabæk (Næstformand)
Mail: Meretegraa@gmail.com

Ladan Dabiri
Mail: Ladan-sharon@mail.dk

Margarethe Mannsperger (Suppleant)
Mail: margarethemannsperger@gmail.com

Jens Erik Hansen (Suppleant)
Mail: 5xhansen@post9.tele.dk