Om Fristedet Skæring

Kriterier for anmodning om ophold og link til ansøgning

Ældre og sårbare borgere med bopæl i Aarhus Kommune prioriteres, og ud fra dette kan kommunale institutioner under MSO, foreninger, frivillige foreninger, låne stedet imod de betaler den obligatoriske rengøring.

Det er ikke muligt for private borgere i Aarhus Kommune at låne Fristedet Skæring ligesom stedet heller ikke kan bruges til planlægnings, forenings- og bestyrelsesmøder. Aktiviteter med børn og unge er heller ikke i målgruppen.

En låneperiode kan starte fra mandag kl. 13* og løbe hen over hverdage, weekender og kan max. udgøre 5 dage. Låneperioden kan også være kortere end det. Det er kun muligt at booke 2 perioder ad gangen inden for et år.

Aarhus Kommune vægter sundhedsfremme og forebyggelse af ensomhed, og i ledetrådene hedder det bl.a. at formålet med samvær og aktiviteter er at skabe:

• Liv og livsglæde

• Flere fællesskaber, færre ensomme

• Relationer der øger trivsel og tryghed

• Sundheden tæt på borgeren

I forlængelse heraf bakker Aarhus Kommune op om aktive og sunde fællesskaber, hvor det at være en del af et fællesskab og have en tilknytning til andre styrker trivslen. Dette vil I skulle beskrive og tydeliggøre I jeres anmodning om ophold under “foreningens/gruppens målgruppe, formål og aktiviteter” og “formål med booking af lokale”.

Link til anmodning om ophold.

Her finder du regler og tjekliste for lån af Fristedet Skæring.

*Årsagen til at låneperioden starter mandag kl.13 er, at rengøringen klares mandage til en billigere pris end hvis, det er weekendpris.

I kan læse mere om priser for rengøring under punktet ”Priser”.