Velkommen til Fristedet Skæring

Fristedet Skæring er Aarhus Kommunes natursmukke perle, hvor der tilbydes et frirum til fællesskaber for ældre og sårbare, der via aktiviteter og samvær får skabt sundhed, trivsel og livsglæde.

De som nyder godt af et ophold, er bl.a. plejehjem og dagcentre under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

Foreninger, hvor målgruppen er ældre og sårbare borgere, som mødes omkring aktiviteter, der skaber fællesskaber og det gode liv, kan ligeledes booke ophold.